Verejnosť

Prinášame vám rady a tipy na správne triedenie jednotlivých druhov odpadov z vašich domácností.

Ako správne triediť?

Predchádzajme vzniku odpadu

Jeden obyvateľ Slovenska je schopný vyprodukovať vyše 446 kg komunálneho odpadu za 1 rok. To je v priemere 37 kg na mesiac. A toto číslo sa každoročne zvyšuje. Prieskumy ukázali, že až 92 % odpadov z domácností, ktoré dnes vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme ešte dokázali opätovne použiť, zrecyklovať alebo energeticky zhodnotiť. Stačí ich správne triediť alebo materiálovo od seba oddeliť.

Ako sa dá predísť vzniku odpadu? Je potrebné začať malými krokmi od seba:
    • odmietaním jednorazových plastových tašiek pri nákupe, používaním textilnej alebo trvanlivej plastovej tašky
    • prednostným používaním opakovane použiteľných a kompostovateľných riadov
    • obmedzením nadmerného používania obalov
    • zvážením, či tovar naozaj nevyhnutne potrebujeme, prípadne získaním inou formou (napr. domácou výrobou, požičaním, zdieľaním)
Osvojte si jeden z týchto návykov a pokračujte ďalej! Informujte sa, zaujímajte sa! Pretože najlepší odpad je ten, ktorý nevznikol!

Mgr. Martin Adásek

enviro konzultant

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, kontaktujte nášho špecialistu.

KONTAKTOVAŤ