Od 1. apríla nadobudol v Spojenom kráľovstve účinnosť zákon o dani z plastov. Daň sa týka plastových obalov, ktoré sú vyrobené v Spojenom kráľovstve alebo sú doň dovezené a ktoré nie sú aspoň 30-percentnými recyklátmi. Tieto sú zdanené sumou 200 libier za tonu. Ako plastový obal sa pritom posudzuje každá zložka obalu, ktorá podľa hmotnosti frakcie pozostáva prevažne z plastu. Obaly, ktoré obsahujú aspoň 30 % recyklovaného plastu, budú od dane oslobodené. Britská vláda sa takto snaží motivovať výrobcov, aby vo svojich obaloch používali recyklované materiály.

 

Zavedenie novej dane sa dotkne výrobcov a dovozcov plastových obalov, v neposlednom rade však aj spotrebiteľov, ktorí to pocítia na zvýšených cenách. Aké kroky by mali výrobcovia a distribútori podniknúť vám radi vysvetlíme na osobnom stretnutí.