Ako správne triediť?

 

Predchádzajme vzniku odpadu

Jeden obyvateľ Slovenska je schopný vyprodukovať vyše 348 kg odpadu z obalov za 1 rok. To je v priemere 29 kg na mesiac. A toto číslo sa každoročne zvyšuje. Prieskumy ukázali, že až 92 % odpadov z domácností, ktoré dnes vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme ešte dokázali opätovne použiť, zrecyklovať alebo energeticky zhodnotiť. Stačí ich správne triediť alebo materiálovo od seba oddeliť .

Ako sa dá predísť vzniku odpadu?

Je potrebné začať malými krokmi sám od seba. Napríklad:
Odmietaním plastových tašiek pri pokladni. Maj pri sebe vždy jednu textilnú alebo trvanlivú plastovú tašku na nákupy.

Takisto sa skús zamyslieť, či tovar naozaj nevyhnutne potrebuješ a či sa náhodou nedá získať inak (napr. domácou výrobou, požičaním, zdieľaním)

Osvoj si jeden z týchto návykov a pokračuj ďalej. Informuj sa, zaujímaj sa.
Pretože najlepší odpad je ten, ktorý nevznikol!