Ako správne triediť?

 

Predchádzajme vzniku odpadu

Jeden obyvateľ Slovenska je schopný vyprodukovať vyše 348 kg odpadu z obalov za 1 rok. To je v priemere 29 kg na mesiac. A toto číslo sa každoročne zvyšuje. Prieskumy ukázali, že až 92% odpadov z domácností, ktoré dnes vyhadzujeme ako nepotrebný, by sme ešte dokázali opätovne použiť, zrecyklovať alebo energeticky zhodnotiť. Stačí ich správne triediť alebo materiálovo oddeliť od seba.

Ako sa dá predísť vzniku odpadu?

Je potrebné začať malými krokmi sám od seba. Napríklad:
Odmietaním plastových tašiek pri pokladni. Maj pri sebe vždy jednu textilnú alebo trvanlivú plastovú tašku na nákupy.

Takisto sa skús zamyslieť, či tovar naozaj nevyhnutne potrebuješ a či sa náhodou nedá získať inak (napr. domácou výrobou, požičaním, zdieľaním)

Osvoj si jeden z týchto návykov a pokračuj ďalej. Informuj sa, zaujímaj sa.
Pretože najlepší odpad je ten, ktorý nevznikol!