Služby

Výrobcovia

Zákon o odpadoch č.79/2015

Povinnosti a rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov a neobalových výrobkov na Slovensku. Služby pre výrobcov.

Čítať viac

Obce

Úloha obce pri triedení odpadu

Systém triedeného zberu komunálneho odpadu postavený na 3 subjektoch – obci, zberovej spoločnosti a OZV.

Čítať viac

Verejnosť

Vzdelávanie a osveta

Informácie pre občanov zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a správne triedenie odpadov v domácnostiach.

Čítať viac

Iné služby

Enviromentálne poradenstvo

Poskytujeme odborné školenia, identifikáciu množstva výrobkov, audit odpadového hospodárstva a zastupovanie klienta pri kontrolách.

Čítať viac