Naša Zem si zaslúži mať svoj sviatok KAŽDÝ DEŇ!
Vznik tohto medzinárodného sviatku bol nápadom senátora Gaylorda Nelsona z Wisconsinu, presvedčeného environmentalistu, ktorý dúfal, že zabezpečí jednotu občianskeho environmentálneho hnutia a zvýši ekologické povedomie.

 

“Cieľom bolo dosiahnuť takú celonárodnú demonštráciu záujmu o životné prostredie, ktorá by vytrhla politický establišment z letargie,” povedal senátor Nelson, “a konečne by sa táto otázka natrvalo dostala do národného politického programu.”
Triedenie odpadu
Svetový deň Zeme má upozorňovať na dopady ničenia životného prostredia a zároveň motivovať ľudí k zamysleniu a hľadaniu riešení aj v oblasti zmeny klímy.
Aj my v #recobal chceme motivovať a vzdelávať verejnosť. A čo je najlepšia motivácia? No predsa ísť príkladom! Rozhodli sme sa preto podieľať sa na organizácii zberu voľne pohodeného odpadu (tzv. litteringu) v rôznych našich partnerských mestách v spolupráci s partnerskými samosprávami, školami a organizáciami.
Každý krok sa predsa počíta!
Ďakujeme za spoluprácu Mestu Komárno, spoločnosti Clean City a najmä za účasť žiakom ZŠ v Komárne.