S radosťou vám predstavujeme náš nový online nástroj na nahlasovanie množstiev obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh.

Už za prvý štvrťrok 2023 zadávate svoje množstvá obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh prostredníctvom nášho nového online nástroja. Nástroj bol zhotovený s prihliadnutím na čo najvyššiu užívateľskú prívetivosť a odzrkadľuje všetky aktuálne legislatívne požiadavky.

Vzhľadom na už avizované zmeny vyhlášky, prinášajúce nové povinnosti týkajúce sa konkrétneho zloženia jednotlivých obalov a neobalových výrobkov uvedených výrobcami na trh, už teraz pracujeme na ďalšom riešení, ktorým včas prispôsobíme naše procesy novému formátu ohlasovacích povinností.