Vyvážate tovar do Rakúskej republiky?

S účinnosťou od 1. januára 2023 sú spoločnosti, ktoré vyvážajú tovar do Rakúska a nemajú tam sídlo ani pobočku, povinné vymenovať oprávneného zástupcu na nakladanie s odpadmi  z obalov či jednorazových plastových výrobkov. Splnomocnený zástupca preberá za splnomocniteľa povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a zodpovedá za dodržiavanie rakúskych správnych predpisov.

Jednoduché spracovanie a pridelenie oprávneného zástupcu pomocou Reclay

Využite služby spoločnosti Reclay Systems GmbH, ktorá ponúka v Rakúsku službu splnomocneného zástupcu, a tým na seba preberá všetky zákonné povinnosti. Vy sa nemusíte starať o zmluvné vzťahy ani vykazovanie príslušných množstiev. Potrebné je len notárske overenie splnomocnenia, ktoré si u nás môžete objednať a Reclay vybaví všetko za vás.

Máte otázky alebo si chcete túto službu priamo objednať?

Odborníci zo spoločnosti Reclay Group vám radi pomôžu.