Novinky

Na čo sa môžu výrobcovia pripraviť už teraz? Prinášame podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových  výrobkov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška…

Čítajte viac

Fit pre ekomoduláciu? Ako posúdiť, či sú vaše obaly dobre recyklovateľné.

Ekomodulácia upriamuje zvýšenú pozornosť výrobcov na recyklovateľnosť obalov, ktoré uvádzajú do obehu. Tento stimul, na…

Čítajte viac

Eurokomisia predstavila nové pravidlá týkajúce sa obalov a odpadov z obalov

Každý Európan vyprodukuje ročne v priemere takmer 180 kg odpadu z obalov. Obalový priemysel využíva najmä pôvodné…

Čítajte viac

Nové predpisy rozšírenej zodpovednosti vo Švédsku

Švédsko robí výrobné spoločnosti ešte viac zodpovednými za odpad z obalov. Nové nariadenie o rozšírenej zodpovednosti…

Čítajte viac

Sabrina Goebel, odborníčka na obehové hospodárstvo z RecycleMe v Nemecku: Konajte včas, z dlhodobého hľadiska budete profitovať

Orientácia Európskej únie na obehové hospodárstvo nadobúda čoraz konkrétnejšie kontúry. Členské štáty už na…

Čítajte viac

Nothing found.