Ekomodulácia upriamuje zvýšenú pozornosť výrobcov na recyklovateľnosť obalov, ktoré uvádzajú do obehu. Tento stimul, na Slovensku vstupujúci do platnosti od januára 2023, finančne motivuje k využívaniu ekologickejších alternatív pri balení výrobkov. Za ťažko recyklovateľné obaly si naopak výrobcovia priplatia. Čo všetko vplýva na recyklovateľnosť obalov? Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako posúdiť recyklovateľnosť vašich obalov už dnes.

 

Výrobcovia môžu už teraz začať s posudzovaním svojich obalov a podniknúť kroky smerujúce k tomu, aby boli v súlade so zásadami obehového hospodárstva. “Ekomodulačná metodika je síce ešte v príprave, už teraz však vieme, aké faktory ovplyvňujú to, či je obal dobre alebo ťažko recyklovateľný,” uvádza Ján Makovník, konateľ konzultačnej spoločnosti RecycleMe.

 

Chcete, aby boli vaše obaly viac udržateľné? Optimalizujte tieto ich vlastnosti:

 

 • Hmotnosť obalu
 • Použité materiály
 • Sfarbenie
 • Dizajn a konštrukcia obalov
 • Oddeliteľnosť jednotlivých častí obalu
 • Použitie lepidla
 • Štítky a etikety
 • Možnosť obal plne vyprázdniť

 

“Hoci je určenie skóre recyklovateľnosti pomerne komplexný proces, všeobecné zásady na zlepšenie recyklovateľnosti obalov sú odborníkom dobre známe. Mnohí výrobcovia už začali s prípravou a prijímajú opatrenia na zlepšenie recyklovateľnosti svojich obalov. Čím skôr tému výrobcovia podchytia, o to skôr budú benefitovať z výhod ekomodulácie v budúcnosti,” uvdza J. Makovník. Okrem toho dodáva, že ruka v ruke so samotným dizajnom a materiálom obalu ide aj jeho triediteľnosť a existencia lokálnej infraštruktúry na recykláciu. “S našimi zákazníkmi pracujeme v oblasti určovania miery recyklovateľnosti obalov a vyvíjame pre nich riešenia, ktoré im prinášajú efektívne výsledky a ekonomický prínos.”

Sú vaše obaly FIT pre recykláciu? Takto ich dostanete do formy!

 

Čo rozhodne zvážiť:

 • Materiály s veľmi vysokou recyklovateľnosťou: sklo, PPK, hliník, železné kovy
 • Materiály s vysokými recyklačnými kvótami: PP, PE a priehľadné PET fľaše
 • Mono-materiály
 • Čo najmenšie sfarbenie obalu

 

Čomu sa úplne vyhnúť:

 • Viacvrstvovým a multimateriálovým kombináciám
 • Výplniam a materiálom s odlišnou hustotou
 • Čiernemu sfarbenu na báze sadzí
 • Biologicky odbúrateľným plastom

 

 

Potrebujete pri posúdení recyklovateľnosti vášho obalu poradiť? Využite medzinárodné know-how skupiny RecycleMe a nechajte tím expertov s bohatými skúsenosťami v oblasti ekomodulácie navrhnúť to najlepšie riešenie pre váš biznis.