Doplnkové služby

Sme s vami na vašej cesta za čistými obcami a zdravým prostredím pre život obyvateľov v nich.

KONTAKTOVAŤ

DOPLNKOVÉ SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME

  • Medzinárodné environmentálne poradenstvo – plnenie obalových povinností v zahraničí prostredníctvom našej partnerskej organizácie RecycleMe s.r.o. 
  • Bezplatný vstupný poradenský audit za účelom identifikácie množstiev obalových a neobalových výrobkov
  • Odborné individuálne a skupinové školenia priamo vo firmách
  • Podporu klienta pri kontrolách zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia
  • Súčinnosť pri vypracovaní a následnej realizácii interných environmentálnych projektov
  • Podporu pri vypracovaní programov obce

SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA

Výrobcovia, ktorí nemajú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, sú povinní na plnenie svojich zákonných povinností splnomocniť tzv. splnomocneného zástupcu.  Splnomocnený zástupca môže byť právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania v SR. Na základe splnomocnenia zodpovedá splnomocnený zástupca za plnenie všetkých povinností výrobcu, ktorý nemá sídlo v SR. Spoločnosť RECobal s.r.o. ponúka služby Splnomocneného zástupcu podľa § 27 ods. 18 zákona č. 79/2015 o odpadoch prostredníctvom svojho servisného a komunikačného partnera RecycleMe. V prípade, ak výrobca obalov (príp. aj neobalových výrobkov) je zároveň aj výrobcom iných vyhradených výrobkov (elektrozariadení, batérií, pneumatík), zabezpečíme plnenie povinností výrobcu aj pre tieto prúdy odpadov prostredníctvom partnerských OZV.

BENEFITY SPOLUPRÁCE S RECOBALOM

Spoluprácou s nami získavate okrem dlhodobého stabilného partnerstva aj ďalšie pridané hodnoty

Individuálny prístup

k riešeniu vašich požiadaviek

Otvorenú a férovú komunikáciu

a proklientsku orientáciu

Transparentné plnenie

vašich zákonných povinností

KONTAKTOVAŤ

Mgr. Martin Adásek

enviro konzultant

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku, kontaktujte priamo nášho špecialistu.

KONTAKTOVAŤ