Nedbanlivosť pri triedení odpadu môže spôsobiť, že celý obsah kontajnera alebo vreca so separovaným odpadom skončí v spaľovni alebo na skládke. Ak pracovníci zberovej spoločnosti zistia v obsahu triedene zbieraného odpadu nedostatky v prevládajúcej miere, podľa zákona o odpadoch ho automaticky presunú do komunálneho odpadu. Najčastejšími problémami sú prítomnosť materiálov nevhodných na recykláciu a znečistenie.

Ako teda správne triediť? Ako prvé by ste si mali všimnúť inštrukcie na nádobách na separovaný zber. Tie vám povedia, ako prebieha triedenie vo vašom meste či obci. Informácie o spôsobe triedenia získate aj prostredníctvom miestnej samosprávy. Základným pravidlom správne triedeného zberu je, aby sa jednotlivé zložky navzájom nemiešali. Výnimkou však môže byť spoločný zber plastov, kovových obalov, prípadne viacvrstvových kombinovaných obalov. Podľa miestnych postupov si potom doma priebežne triedite svoj odpad do jednotlivých nádob a vynášate ho podľa systému, ktorý vaša obec prevádzkuje.

 

Okrem toho, aký obal do akého kontajnera či vreca hodiť, by ste mali dávať pozor, v akom stave ho vyhadzujete. Znečistenia, mastnota, zvyšky jedla – to všetko sú nedostatky, ktoré môžu spôsobiť, že odpad nebude vhodný na recykláciu.

Čo kam patrí? V akom stave by sme mali odpad vyhadzovať?

Pozrite si náš praktický prehľad:

Modrá nádoba – papier

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, vrecká a pod.

Nepatrí sem: papierové vreckovky a kuchynské utierky, mokrý, mastný alebo znečistený papier, voskovaný papier, samoprepisovací papier a termopapier, obaly z kombinovaných materiálov (tetrapaky), rolky z WC papiera, obaly z vajec

 

Zelená nádoba – sklo

Patrí sem: sklené fľaše, sklené nádoby, poháre, tabuľové sklo a sklené črepy

Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, plexisklo, žiarovky a žiarivky, neónové trubice, autosklo, bezpečnostné sklo, borosilikátové sklo (zapekacie misy), sklo kombinované s inými materiálmi

 

Žltá nádoba – plasty (v niektorých obciach aj kovy)

Patrí sem: PET fľaše, kelímky, mikroténové vrecúška, plastové obaly na jedlo, plastové obaly čistiacich prostriedkov a kozmetických produktov, polystyrén, fólie

Nepatrí sem: obaly znečistené zvyškami jedla, mastné obaly, obaly chemických a nebezpečných látok, linoleum, guma, molitan, plexisklo, viacvrstvové obaly

 

Červená nádoba – kovy

Patrí sem: kovové obaly, plechovky a konzervy, viečka z jogurtov, alobal, kovové uzávery a viečka

Nepatrí sem: kovové obaly farieb, lepidiel a iných chemikálií

 

Hnedé nádoby – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO)

Patrí sem: odpad zo zelene a záhrad, odrezky ovocia a zeleniny z kuchyne, zvyšky jedla, škrupiny z vajec, piliny, slama, popol, usadeniny kávy a čaju

Nepatrí sem: odpad z kuchyne živočíšneho pôvodu (mäsové a mliečne produkty), výkaly domácich miláčikov, potraviny v obaloch, ohorky z cigariet, uhynutá zver,  celofán a mašle z rezaných kvetov

 

Čo s ďalším odpadom?

Nadrozmerný odpad, nábytok, elektronika a iné – odviezť na zberný dvor

Použitý kuchynský olej – zliať do nádoby a odniesť na čerpaciu stanicu Slovnaft

Baterky – zaniesť na zberné miesta v obchodoch s potravinami alebo obchodoch s elektronikou

Nevyužité alebo expirované lieky – odniesť do lekárne