Triedenie odpadu šetrí životné prostredie, aj vašu peňaženku

Priemerný obyvateľ Slovenska vyhodí podľa Eurostatu takmer pol tony odpadu ročne. Množstvo vyprodukovaného odpadu sa navyše stále zvyšuje, za uplynulú dekádu narástlo o viac ako 35 %. Na Slovensku putuje, bohužiaľ, stále viac ako polovica komunálneho odpadu do spaľovní alebo na skládky. Budujeme environmentálnu záťaž pre ďalšie generácie a za odvoz čoraz väčšieho množstva odpadu si navyše priplácame. Zvrátiť túto nepriaznivú štatistiku môže každý z nás. Riešením je triedenie odpadu.

Kovy, papier, sklo a plasty. Tieto materiály sú hodnotné a opätovne využiteľné aj vtedy, keď sa u vás doma stali odpadom.  Vedeli ste, že triedený odpad sa z domácností odváža bezplatne? Domácnosti na Slovensku platia len za odvoz zmesového komunálneho odpadu. Ak zbierate odpad oddelene, množstvo zmesového odpadu sa úmerne znižuje. Keďže obaly tvoria až 45 % vyprodukovaného odpadu, ak vymiznú z nádob na komunálny odpad, jeho objem sa podstatne zníži. A váš ročný poplatok za odvoz odpadu sa môže znížiť aj o polovicu. Triedenie odpadu tak môže odľahčiť váš rozpočet, čo bude do budúcnosti čoraz významnejšie, keďže za odvoz zmesového odpadu budeme platiť čoraz viac. Neustále sa zvyšujúce poplatky za skládkovanie a plánovaná povinnosť pretriediť aj komunálny odpad zvýši náklady samospráv, a tie ich ich budú musieť preniesť na obyvateľov v podobe vyšších poplatkov.

A prečo teda neplatíme za odvoz separovaného odpadu? Kto hradí tieto náklady? Sú to výrobcovia. Všetci výrobcovia na Slovensku sú v rámci rozšírenej zodpovednosti povinní zabezpečiť plnenie cieľov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. V praxi to znamená, že musia už počas výrobného procesu dbať na to, aby ich výrobky mohli byť v budúcnosti recyklovateľné.  Na obale musia uvádzať materiál, z ktorého sú výrobky vyrobené, zaregistrovať sa v jednej z organizácií zodpovednosti výrobcov a platiť poplatky poplatky na financovanie recyklácie. Na druhej strane týmto spôsobom výrobcovia získavajú s pomocou domácností spät hodnotné suroviny, ktoré sú opakovane použiteľné vo výrobe.