26. marca 2020

Spustili sme nový web

Spustili sme novú webstránku! Spoločnosť RECobal ponúka pomocnú ruku pri riešení neľahkej problematiky pln[...]
22. marca 2020

Nakladanie s odpadmi v kríze COVID-19

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú koronavírusom a ochorením COVID-19 by sme Vás chceli informovať, [...]