27. februára 2020

Povinnosti pre výrobcov za rok 2019 splnené

OZV RECobal splnila ohlasovaciu povinnosť pre všetkých zastúpených výrobcov. Vďaka všetkým účastníkom s[...]
14. februára 2020

Sumárna evidencia vyzbieraných odpadov z ob...

OZV RECobal má v zmysle platnej legislatívy, konkrétne podľa Zákona o odpadoch, § 28 ods. 4 písm. d) bod 1.4[...]