27. februára 2020

Povinnosti pre výrobcov za rok 2019 splnené

OZV RECobal splnila ohlasovaciu povinnosť pre všetkých zastúpených výrobcov. Vďaka všetkým účastníkom s[...]
14. februára 2020

Sumárna evidencia vyzbieraných odpadov z ob...

OZV RECobal podľa zákona o odpadoch V zmysle platnej legislatívy, podľa § 28 ods. 4 písm. d) bod 1.4 Zákona[...]