6. augusta 2020

Predĺžená autorizácia do roku 2024 pre OZ...

OZV RECobal má predĺženú autorizácii pre obaly a neobalové výrobky do 31.12.2024. Ministerstvo životného p[...]
26. marca 2020

Spustili sme nový web

Spustili sme novú webovú stránku! Spoločnosť RECobal ponúka pomocnú ruku pri riešení neľahkej problematik[...]
22. marca 2020

Nakladanie s odpadmi v kríze COVID-19

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou oronavírusu a šírením ochorenia COVID-19 by sme vás c[...]
27. februára 2020

Povinnosti pre výrobcov za rok 2019 splnené

OZV RECobal splnila ohlasovaciu povinnosť pre všetkých zastúpených výrobcov. Vďaka všetkým účastníkom s[...]
14. februára 2020

Sumárna evidencia vyzbieraných odpadov z ob...

OZV RECobal má v zmysle platnej legislatívy, konkrétne podľa Zákona o odpadoch, § 28 ods. 4 písm. d) bod 1.4[...]